Gemeente Harlingen wil dit jaar verder aan de slag met de herinrichting van de Trebolbuurt. Nadat eerder al het Oud Jaagpad en Barend Visserstraat aangepakt zijn staat voor dit jaar fase 2 op het programma. Dit project omvat de herinrichting van de Tjerk Hiddes de Vriesstraat en een deel van de Ambachtsschoolstraat. Bij de herinrichting worden o.a. nieuwe bestratingen aangebracht, plantvakken vernieuwd en slechte groeiende/zieke bomen vervangen. Enkele belangrijk uitgangspunten bij de herinrichting zijn het behoud van bestaande gezonde bomen en voldoende parkeergelegenheid. 


Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de heer G. Hylkema via het algemeen telefoonnummer van de gemeente Harlingen, 0517-492222.
 

Ontwerp Trebolbuurt fase 2