Gemeente Harlingen gaat dit jaar verder aan de slag met de herinrichting van de Trebolbuurt. In 2019 is het Oud Jaagpad al aangepakt en in 2020 de Barend Visserstraat. Nu worden de Tjerk Hiddes de Vriesstraat en een deel van de Ambachtsschoolstraat onder handen genomen.

In het ontwerp voor de herinrichting worden bestaande gezonde bomen zoveel mogelijk gehandhaafd. Bovendien worden er nieuwe bomen aangeplant. Ook gaat de nieuwe inrichting niet ten koste van de parkeergelegenheid. De pleintjes krijgen een nieuwe rode bestrating, waardoor ze meer opvallen. Ook worden, in overleg met de bewoners, meerdere geveltuinen aangelegd.

 

Aanpak Trebolbuurt

De Trebolbuurt is in de beginjaren 80 van de vorige eeuw opnieuw ingericht. Naast de bouw van nieuwe woningen, is het stratenpatroon ingericht als woonerf. Dit om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de wijk te verhogen.

Bewoners gaven aan dat ze de inrichting graag anders zien. Dit kwam naar voren tijdens de tweejaarlijkse wijkschouw, waarbij de gemeente samen met bewoners een ronde door de wijk loopt. Met name de krappe inrichting, weinige parkeerruimte en vreemde wegenstructuur geven problemen. Vanuit de brandweer en Omrin (legen afvalcontainers) worden deze problemen ook ervaren.

 

Planning en meer informatie 

De werkzaamheden duren tot medio september 2021. De komende jaren worden onder andere ook de Bosboom Toussaintstraat, Admiraal Stellingwerffstraat en Zuidoostersingel nog aangepakt.

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de heer G. Hylkema via het algemeen telefoonnummer van de gemeente Harlingen, 0517-492222.