In de Julianastraat wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de schoolzone bij de RSG Simon Vestdijkschool. De Julianastraat wordt ter plaatse van de schoolzone autoluw gemaakt en de gebouwen van de RSG krijgen onderling een betere verbinding voor de scholieren. 

Aanvullend aan dit project is ook het plein van Nieuw Zuid aangepakt. Het oude plein van Nieuw Zuid voldeed niet meer aan de functie waarvoor het nu wordt gebruikt. In de nieuwe situatie is er rekening gehouden met extra parkeervakken en ook zijn er nieuwe groenvakken aangelegd en worden er in het najaar vier nieuwe bomen aangeplant.

Nadat de werkzaamheden bij de schoolzone gereed zijn wordt er verder gewerkt met de riolering- en herinrichtingswerkzaamheden in de Julianastraat richting de Kimswerderweg.

Fotolocatie: plein RSG school en plein Nieuw Zuid. Foto: Joachim de Ruijter.