Bent u hulpbehoevend en heeft u huishoudelijke hulp nodig omdat u het niet zelf meer kunt? Dan staat de gemeente graag voor u klaar en kunt u bij ons om ondersteuning vragen. Samen zorgen we ervoor dat u zo lang en plezierig mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Bent u zelf in staat om huishoudelijke hulp of ondersteuning te organiseren of in te kopen? Dan vragen wij of u dat wilt blijven doen. Door solidair met elkaar te zijn blijft de maatschappelijke ondersteuning in onze gemeente betaalbaar en houden we onze maatschappelijke voorzieningen samen in stand.

 

Rijk versoepelt regelgeving. Versoepelde regelgeving heeft aanzuigende werking.  

Vanaf 2020 is het beleid ten aanzien van huishoudelijke hulp door de regering versoepeld. Er is nu sprake van een laag abonnementstarief voor huishoudelijk hulp. Deze is niet meer inkomensafhankelijk. Iedereen die het huishouden niet meer zelf kan doen, kan voor € 19,- per maand huishoudelijke hulp krijgen. Deze versoepelde regelgeving zorgt voor een sterk aanzuigende werking en dat steeds meer mensen er gebruik van maken.  

 

Nadelig financieel effect voor onze gemeente in 2020 ruim € 260.000,-

De verwachting is dat deze kosten voor huishoudelijke hulp de komende jaren verder op gaan lopen. Hiermee dreigt een goede en zorgvuldige maatschappelijke ondersteuning onhoudbaar te worden, wachtlijsten te ontstaan, en dat ondersteuningsregelingen versoberd of wegbezuinigd moeten worden. De gemeente Harlingen wil verdere uitholling van de maatschappelijke ondersteuning voorkomen en doet daarom een appél op een ieder. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is erop gericht om ondersteuning te bieden voor een ieder die hulpbehoevend is en niet zelfstandig in staat is om deze zelf te organiseren.

 

Friese gemeenten luiden noodklok over financiële gevolgen in Den Haag

De Friese gemeenten hebben een gezamenlijke brief naar de ministeries van Financiën en Volksgezondheid Welzijn en Sport gestuurd. Hierin vragen zij om overleg om tot een oplossing voor de extra kosten te komen. Tot voor kort was Den Haag zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van allerhande zorgregelingen. Deze taken zijn aan gemeenten overgedragen zonder dat daarbij voldoende budgetten zijn meegekomen. Als gevolg van de steeds maar oplopende kosten in het sociaal domein raken gemeenten in heel Nederland financieel in de problemen.