De Corona-crisis heeft vrijwel alle ondernemers geraakt. En in een aantal gevallen leidt dit tot grote financiële problemen. We kunnen ons voorstellen dat niet elke ondernemer inzicht heeft in zijn of haar financiële situatie en welke mogelijkheden er zijn om (financiële) hulp te krijgen. Daarom biedt gemeente Harlingen ondernemers ondersteuning aan bij het in kaart brengen van de financiële situatie, het helder krijgen van de zaken die spelen én het zoeken naar mogelijke oplossingen.

Contact

Ondernemers die belangstelling hebben voor dit kosteloze aanbod kunnen zich melden bij Edwin Broekhof  via  info@vizierfriesland.nl of 06 - 30959810.