Ook ondernemers in Harlingen ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. Zowel Rijksoverheid, provincie Fryslân als gemeente Harlingen nemen maatregelen. Met onderstaande maatregelen en informatie hopen wij ondernemers te helpen deze zware tijd te overbruggen. Blijf ook vooral onderstaande genoemde sites regelmatig bezoeken om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen en uitvoeringsmaatregelen. Op naar betere tijden en sterkte in de komende periode. Blijf gezond!

Maatregelen van de gemeente Harlingen

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De regeling wordt voor de gemeente Harlingen uitgevoerd door het Bureau Zelfstandig Fryslân.

TONK

Mensen die door corona te maken hebben met een terugval in hun inkomen en daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten moeilijk kunnen betalen, kunnen gebruik maken van een nieuwe overheidsregeling: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van de Dienst Sociale Zaken NW Fryslan

Betalingsregeling

Het gemeentelijke invorderingsbeleid voorziet in de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen voor gemeentelijk vorderingen, of uitstel aan te vragen. U kunt een verzoek tot een betalingsregeling sturen naar info@harlingen.nl. U ontvangt dan binnen een week bericht. 

Maatwerkoplossing

Opschorting aflossing leningen en garantstelling. De gemeente biedt een maatwerkoplossing indien u als ondernemer een lening of garantstelling heeft lopen via de gemeente.

Bruine vloot

In overleg met de Port of Harlingen wordt er in 2021 voor de Bruine Vloot geen haven- en kadegelden in rekening gebracht.

Precariobelasting

Er wordt in 2021 geen  precariobelasting voor terrassen opgelegd. 

Sportverenigingen

Voor sportverenigingen wordt in 2021 de huur kwijtgescholden voor de periode dat de accommodatie niet in gebruik is geweest.

Versnelde betaling

De gemeente Harlingen gaat de facturen van haar leveranciers versneld betalen.

Vergunningenaanvragen

De gemeente spant zich maximaal in om de dienstverlening op het huidige niveau te houden. Vergunningen verlenen we binnen de wettelijke termijnen, en indien mogelijk voeren we die versneld uit.

Bedrijfskavels

Hebt u als ondernemer een optie op een bedrijfskavel, dan kunt u in overleg met de gemeente deze optie verlengen.

Bedrijvenvergunning

In overleg verlenen wij een bedrijvenvergunning om te bezorgen. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar info@harlingen.nl.

Maatregelen landelijke overheid en provincie:

Op onderstaande pagina's is de meest recente informatie te vinden over de maatregelen van de landelijke overheid en de provincie Friesland.