Ook ondernemers in Harlingen ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. Zowel Rijksoverheid, provincie Fryslân als gemeente Harlingen nemen maatregelen. Met onderstaande maatregelen en informatie hopen wij ondernemers te helpen deze zware tijd te overbruggen. Blijf ook vooral onderstaande genoemde sites regelmatig bezoeken om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen en uitvoeringsmaatregelen. Op naar betere tijden en sterkte in de komende periode. Blijf gezond!

Maatregelen van de gemeente Harlingen

Tozo

Zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis kunnen een beroep op doen op de regeling Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. De regeling wordt voor de gemeente Harlingen uitgevoerd door het Bureau Zelfstandig Fryslân.

Deze regeling betreft niet de vergoeding van € 4.000 voor urgente kosten. Als uitvoeringsorganisatie voor deze regeling is het RVO door het rijk aangewezen. Veel informatie is er nog niet over de regeling bekend, maar de aanwezige info staat op de website van RVO
 
Vanuit de Tozo-regeling kan het BZF wel een krediet ter beschikking stellen van maximaal € 10.157. Het is waarschijnlijk dat het bedrag van € 4.000 in mindering zal worden gebracht op dit kredietbedrag (mits men uiteraard een geslaagd beroep op deze regeling heeft gedaan).

Betalingsregeling

Het gemeentelijke invorderingsbeleid voorziet in de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen voor gemeentelijk vorderingen, of uitstel aan te vragen. U kunt een verzoek tot een betalingsregeling sturen naar info@harlingen.nl. U ontvangt dan binnen een week bericht. 

Invorderingen

De volledige invordering voor al opgelegde aanslagen zet de gemeente stop tot 1 juli 2020. De gemeente stuurt dus geen aanmaningen en dwanginvorderingen. Dit geldt voor ondernemers en inwoners. De lopende automatische incasso’s blijven doorlopen volgens planning. Men kan de incasso eventueel zelf storneren. Het resterende bedrag wordt dan verdeeld over de nog resterende termijnen.

Opschorting ondernemersaanslagen

De nog op te leggen ondernemersaanslagen schort de gemeente op tot 1 juli 2020. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanslag reclamebelasting, maar ook de rioolheffing en afvalstoffenheffing. De precariobelasting (terrassen) en toeristenbelasting voor eigenaren/gebruikers van niet-woningen worden net zoals voorgaande jaren pas in september verzonden. Voor de alreeds verzonden aanslag OZB belasting kunt u gebruik maken van de regeling uitstel van betaling. 

Maatwerkoplossing

Opschorting aflossing leningen en garantstelling. De gemeente biedt een maatwerkoplossing indien u als ondernemer een lening of garantstelling heeft lopen via de gemeente.

Chartervloot

In overleg met de Port of Harlingen wordt de facturering van de abonnementsgelden voor de chartervloot vooralsnog opgeschort tot 1 juli 2020.

Precariobelasting

De gemeente gaat een korting geven op de precariobelasting voor terrassen. Wat deze korting inhoudt, wordt in juli bekend gemaakt. 

Versnelde betaling

De gemeente Harlingen gaat de facturen van haar leveranciers versneld betalen.

Vergunningenaanvragen

De gemeente spant zich maximaal in om de dienstverlening op het huidige niveau te houden. Vergunningen verlenen we binnen de wettelijke termijnen, en indien mogelijk voeren we die versneld uit.

Bedrijfskavels

Hebt u als ondernemer een optie op een bedrijfskavel, dan kunt u in overleg met de gemeente deze optie verlengen.

Bedrijvenvergunning

In overleg verlenen wij een bedrijvenvergunning om te bezorgen. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar info@harlingen.nl.

Voor al deze lokale maatregelen geldt: mocht in de loop van het jaar blijken dat er verdergaande maatregelen en tegemoetkomingen noodzakelijk zijn dan kijken we daar, waar mogelijk en gewenst in samenspraak met belangenverenigingen, serieus naar.

Maatregelen landelijke overheid en provincie:

Op onderstaande pagina's is de meest recente informatie te vinden over de maatregelen van de landelijke overheid en de provincie Friesland.