Home > Inwoners > Belastingtarieven 2017

Belastingtarieven 2017

Op deze pagina leest u alle belastingtarieven voor 2017

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De gemeente Harlingen berekent de hoogte van de onroerendezaakbelasting op basis van de vastgestelde WOZ-waarde van de woning of bedrijfspand.

 • Eigenaar woning  0,1351%
 • Eigenaar niet-woning  0,3003% 
 • Gebruiker niet-woning 0,2344%

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, -. De aanslag onroerendezaakbelasting is dan als volgt: € 200.000 - x 0,1351%= € 270,20

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonshuishouden € 167,76
 • Meerpersoonshuishouden € 220,92
 • Voor extra container restafval € 143,76
 • Voor extra groene container € 26,40

Rioolheffing

 • Eigenaren van woningen € 185,84
 • Eigenaren van niet-woningen >60m²  € 185,84
 • Eigenaren van niet-woningen 25-60m²  € 92,92
 • Gebruikers van woningen voor elke volle 150m3 boven 250m³ € 31,08
  voor de eerste 250m³ is bij het gebruikersdeel geen rioolheffing verschuldigd. 

Belastingen voor bedrijven

Precariobelasting

Het precariotarief  is afhankelijk van meerdere aspecten. Kijk hiervoor in de geldende verordening precariobelasting. 

(Water)toeristenbelasting

U betaalt in 2017 per persoon per nacht € 1,05 (water)toeristenbelasting.

Reclamebelasting

 • In tariefgebied A van het centrum van Harlingen € 276,00 per jaar
 • In tariefgebied B van het centrum van Harlingen € 192,00 per jaar

Hondenbelasting

 • 1 hond € 73,92 per jaar
 • 2 honden € 164,64 per jaar
 • 3 honden € 276,72 per jaar

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch: 14 0517

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur,
vr 8:30 - 12:30 uur

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur telefonisch bereikbaar

Telefonisch: 14 0517

Afspraak maken

Contactformulier

Verkiezingen