Home > Inwoners > Belastingtarieven 2018

Belastingtarieven 2018

Op deze pagina leest u alle belastingtarieven voor 2018

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De gemeente Harlingen berekent de hoogte van de onroerendezaakbelasting op basis van de vastgestelde WOZ-waarde van de woning of bedrijfspand.

 • Eigenaar woning  0,1330%
 • Eigenaar niet-woning  0,3020% 
 • Gebruiker niet-woning 0,2272%

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, -. De aanslag onroerendezaakbelasting is dan als volgt: € 200.000 - x 0,1330%= € 266,00

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonshuishouden € 168,12
 • Meerpersoonshuishouden € 222,96
 • Voor extra container restafval € 145,92
 • Voor extra groene container € 26,76

Rioolheffing

 • Eigenaren van woningen € 181,32
 • Eigenaren van niet-woningen >60m²  € 181,32
 • Eigenaren van niet-woningen 25-60m²  € 90,66
 • Gebruikers van woningen voor elke volle 150m3 boven 250m³ € 31,56
  voor de eerste 250m³ is bij het gebruikersdeel geen rioolheffing verschuldigd. 

Belastingen voor bedrijven

Precariobelasting

Het precariotarief  is afhankelijk van meerdere aspecten. Kijk hiervoor in de geldende verordening precariobelasting

(Water)toeristenbelasting

U betaalt in 2018 per persoon per nacht € 1,05 (water)toeristenbelasting.

Reclamebelasting

 • In tariefgebied A van het centrum van Harlingen € 276,00 per jaar
 • In tariefgebied B van het centrum van Harlingen € 192,00 per jaar

Hondenbelasting

 • 1 hond € 60,00 per jaar
 • 2 honden € 133,68 per jaar
 • 3 honden € 224,76 per jaar

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

Verlengen parkeervergunning

Leeuwarden Fryslân 2018 Culturele hoofdstad van Europa