Home > Inwoners > Gebiedsteam Harlingen > Harlingen Werkt!

Harlingen Werkt!

Een intensieve, persoonlijke, begeleiding naar regulier werk.

Met het programma Harlingen Werkt! zet de gemeente Harlingen op een vernieuwende wijze in op deelname aan de arbeidsmarkt door inwoners met een bijstandsuitkering. De vernieuwende aanpak bestaat uit een combinatie van meer tijd, aandacht en een intensieve samenwerking met de werkzoekende en zo samen de mogelijkheden te onderzoeken en te creëren voor een terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Aanpak

Het Harlingen Werkt! team begeleidt  een kleine groep bijstandsafhankelijken naar werk. Het frequente, intensieve en persoonlijke contact staat hierbij centraal. Met elkaar wordt gekeken naar wat er nodig is om weer uit de bijstandssituatie te komen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de arbeidskansen, maar ook naar wat er nodig is op sociaal vlak, in het kader van de gezondheid, in de thuissituatie en meer. Op basis van dit contact volgt een intensieve aanpak op maat.

Het Team Harlingen Werkt! heeft de mogelijkheid om de kandidaten intensief te begeleiden, in samenwerking met de werkgever. Er wordt begeleiding op maat geboden, die past bij de individuele situatie van de werkzoekende. Er wordt gekeken naar creatieve, praktische en effectieve oplossingen. Het aanbieden van specifieke cursussen of opleidingen kan hier bijvoorbeeld een onderdeel van zijn.  Het opbouwen van werktijden of begeleiding op de werkplek door een jobcoach is ook bespreekbaar.

Aanvullende mogelijkheden voor opdrachtgevers

Voor opdrachtgevers zijn er diverse regelingen die het mogelijk kunnen maken iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt (tijdelijk) in dienst te nemen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Harlingen Werkt! Of een mail sturen naar het algemene mailadres: infoharlingenwerkt@harlingen.nl . Via dit adres kunt u ook meer informatie ontvangen over het programma.

Team Harlingen Werkt!

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier