Home > Inwoners > Mobiliteitsvisie

Mobiliteitsvisie

Eind 2011 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) door de gemeenteraad vastgesteld. In het GVVP is het beleid vastgelegd ten aanzien van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de gemeente Harlingen. In het plan lag de focus op de ombouw van de N31 en de projecten die daarmee samenhingen. Inmiddels is de ombouw van de traverse klaar en zijn ook de samenhangende projecten grotendeels gereed. Daarom is het tijd voor een vernieuwing van het mobiliteitsbeleid dat straks onderdeel kan zijn van de omgevingsvisie, die de komende jaren door de gemeente wordt opgesteld.  Maar er is meer. Naast het GVVP heeft de gemeente Harlingen ook een Nota Parkeerbeleid. Ook dit beleid wordt bij het ontwikkelen van de mobiliteitsvisie opnieuw tegen het licht gehouden. Aan het eind van het proces heeft de gemeente Harlingen straks een toekomstbestendige visie op verkeer, vervoer en parkeren.

Een interactief proces

Samen willen wij met u aan de slag met het opstellen van deze toekomstbestendige mobiliteitsvisie. Hoe ervaart u de huidige verkeerssituatie? Wat gaat er goed, wat kan er beter? Op basis van uw inbreng gaan we aan de slag met de verdere uitwerking van de mobiliteitsvisie.

Wat gaan we doen

  • De eerste stap in dit traject is een enquête. Deze kunt u invullen tot en met vrijdag 17 mei 2019.
  • De tweede stap is een informatieavond, waarbij we de belangrijkste conclusies met u delen en verder gaan met de ontwikkeling van de mobiliteitsvisie. Deze avond staat gepland op: 11 juni 2019.
  • De derde stap is de ontwikkeling van de visie, dit gaan we doen in de periode juli- september.
  • De vierde stap is een tweede bewonersbijeenkomst- deze vindt waarschijnlijk plaats in september/oktober.
  • Daarna gaan wij over tot het opstellen van een definitief mobiliteitsplan, waarna dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Harlingen.

Deelnemen aan de enquête

We nodigen u graag uit om deel te nemen aan de enquête. De enquête is digitaal in te vullen via onderstaande link. Het is ook mogelijk om de enquêtes op papier in te vullen. Bij de informatiebalie  in het Stadhuis liggen papieren exemplaren. Wilt u graag samen met een medewerker van de gemeente de vragenlijst invullen, dan kunt u contact met ons opnemen via mobiliteitsvisie@harlingen.nl

De enquête inmiddels is verstreken en we zullen de resultaten op 11 juni 2019 met de inwoners van de gemeente Harlingen delen.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket