Home > Inwoners > Nieuws > Aftrap Open Plan Proces Westerzeedijk

Aftrap Open Plan Proces Westerzeedijk (04-04-2018)

RSS

Op 23 januari 2018 vond de aftrap plaats van het open plan proces voor de Westerzeedijk. Ruim 60 belangstellenden wisten de weg naar het Entrepotgebouw te vinden. Een mooie opkomst, wat maar weer aantoont dat het gebied leeft in Harlingen!

Recreatie en natuur

De aanwezigen werden gevraagd om hun ideeën, aandachtspunten en tips voor de verdere planuitwerking voor de Westerzeedijk te geven. Hier is uitgebreid gebruik van gemaakt. In het gebied is ruimte voor invulling met recreatie en natuur. Daarnaast is de reserveringszone van de zeedijk een belangrijke randvoorwaarde voor de toekomstige invulling.

Overzicht met ideeën

In de geplaatste brievenbus werden ongeveer 40 ideeën gestopt en ook op de kaarten met luchtfoto’s werden vele ideeën geschetst. Op de kaart is een overzicht te zien van deze ideeën. Om het overzichtelijk te houden zijn sommige ideeën met veel overeenkomsten aan elkaar gekoppeld. Een idee dat vaak genoemd wordt is het verbinden van de stad met het natuurgebied. Daarnaast is ook het aantrekkelijk maken van het strand en de zeedijk vaak aangegeven. Over een aantal ideeën en ingediende plannen is nadere informatie opgevraagd bij de indieners.

Op korte termijn wordt er een tweede bijeenkomst georganiseerd.

Download

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket