Home > Inwoners > Nieuws > Bekendmaking ‘Subsidieplafonds sociaal domein en voorschoolse educatie 2019.’

Bekendmaking ‘Subsidieplafonds sociaal domein en voorschoolse educatie 2019.’ (20-12-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 20-01-2019.

Het college van B&W van de gemeente Harlingen hebben de subsidieplafonds 2019 voor de Subsidieregeling sociaal domein gemeente Harlingen 2016 en de Subsidieregeling voorschoolse educatie gemeente Harlingen vastgesteld.

Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015;

Vaststelling subsidieplafonds 2019

  1. Het plafond voor uitvoering van activiteiten gebaseerd op Subsidieregeling sociaal domein bedraagt: €1.067.361;
  2. Het plafond voor eenmalige subsidies in het Sociaal domein bedraagt €40.000;
  3. Het plafond voor Voorschoolse Educatie bedraagt: €599.248. Het uurtarief voor 2019 is bepaald op €8,02 en voor ‘doelgroeppeuters’ op €10,26.

Verdeelsleutel

Voor de verdeling van jaarlijkse subsidies wordt verwezen naar de bedragen die per onderdeel zijn vastgesteld in de programmabegroting 2019. Voor eenmalige subsidies geldt de verdeelsleutel ‘op volgorde van binnenkomst’ zoals omschreven in artikel 85 van de Subsidieregeling sociaal domein gemeente Harlingen 2016.

Informatie

De subsidieregelingen zijn per mail op te vragen bij: info@harlingen.nl tel 140517

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket

Europese verkiezingen