Home > Inwoners > Nieuws > Enquête minimabeleid Noardwest Fryslân

Enquête minimabeleid Noardwest Fryslân (13-06-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 18-06-2018.

Ontvangt u een bijstandsuitkering of maakt gebruik van een regeling via de Dienst Noardwest Fryslân.

Bijvoorbeeld Bijzondere bijstand of de collectieve zorgverzekering AV Frieso. Wij willen graag weten wat u van deze regelingen vindt en of deze regelingen u helpen. Ook als u geen uitkering of andere regeling van de Dienst ontvangt, maar wel een laag inkomen heeft, willen we graag uw mening weten. Daarom vragen we u om tot zondag 17 juni 2018 een vragenlijst in te vullen.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket

Europese verkiezingen