Home > Inwoners > Nieuws > Gemeente Harlingen start met roekenbeheer verjagen roeken op overlastlocaties

Gemeente Harlingen start met roekenbeheer verjagen roeken op overlastlocaties (06-12-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 06-01-2019.

De gemeente Harlingen start beging januari 2019, in samenwerking met de Wildbeheerseenheid ‘De Marne’, met het verjagen van roeken op overlastlocaties. De gemeente Harlingen zal nesten verwijderen en de aanwezige roeken verjagen met geluid, licht en andere goedgekeurde methoden.

De roeken worden verjaagd naar een tweetal beheerslocaties, deze zijn gelegen aan de Hopmansweg (t.h.v. Koningsbrug en de fietstunnel) en het Harlinger Bos (westzijde kleine vijver). Bij beide locaties worden kunstnesten opgehangen. De roeken worden niet verjaagd tussen 1 maart en 1 juni, dit in verband met het broedseizoen.

Waarom doet de gemeente dit?

In de gemeente Harlingen neemt de overlast van roeken de laatste jaren toe. Door de werkzaamheden aan de N31 is een grote groep roeken gaan zwerven en zijn neergestreken op diverse locaties in de Oosterparkwijk.

Overlast voor bewoners

Tijdens het verjagen van roeken kunnen bewoners, in de vroege en late uren overlast ervaren, dit vanwege het feit dat dit juist de momenten zijn dat de roeken zich in de bomen verzamelen.

Geen garanties

De gemeente Harlingen en de Wildbeheerseenheid De Marne geven geen garanties tot succes. De roek is en blijft een onvoorspelbaar dier. Wel blijft de gemeente Harlingen de bestaande en nieuwe nesten verwijderen op basis van het beheerplan.

Vragen?

Voor contact over roekenbeheer, kunt u contact opnemen met de heer M. Postma van de gemeentelijke groenvoorziening,via de email: m.postma@harlingen.nl, t: 14-0517.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket

Europese verkiezingen