Home > Inwoners > Nieuws > Gemeente Harlingen start onderzoek mogelijke gevolgen sluiting REC

Gemeente Harlingen start onderzoek mogelijke gevolgen sluiting REC (11-10-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 11-11-2018.

De gemeente Harlingen heeft de marktverkenning om een bureau aan te wijzen om onderzoek te doen naar de financiële, economische en juridische gevolgen van een mogelijke sluiting van de REC afgerond. Naar verwachting wordt de opdracht medio oktober definitief gegund. Belangrijke voorwaarde tot gunning is de wijze waarop het bureau alle betrokkenen bij het onderzoek betrekt.

De opdracht is een gevolg van de unaniem, aangenomen motie (juli 2018) van D66, Harlinger Belang, GroenLinks en Wad’n Partij. De partijen dienden de motie in naar aanleiding van de ontstane maatschappelijke onrust als gevolg van de storing op 28 mei dit jaar.

Storing zaterdag 6 oktober 2018

Afgelopen zaterdag (6 oktober) vond er opnieuw een storing plaats in de ketelinstallatie van de afvaloven. Dit resulteerde in langdurige stankoverlast in de gemeente Harlingen. De storing en overlast die dit heeft opgeleverd schaadt weer het vertrouwen van de gemeente Harlingen en haar inwoners in de REC. Als gevolg van de storing en de stankoverlast zijn er wederom ook veel meldingen over de REC binnengekomen bij zowel de milieu-alarmlijn van de FUMO als Meldkamer Noord-Nederland. Het is voor de gemeente Harlingen aanleiding om aan te sturen op een breed overleg met de provincie Fryslân, FUMO en de Veiligheidsregio Fryslân met als doel Omrin nog nadrukkelijker te wijzen op het belang van goed omgevingsmanagement.
 

Foto: Joachim de Ruijter

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket

Europese verkiezingen