Home > Inwoners > Nieuws > Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 Harlingen

Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 Harlingen (06-02-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 06-03-2019.

De gemeenteraad heeft op 23 januari 2019 in zijn vergadering het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 vastgesteld.

Dit plan omvat in grote lijnen het riool- en waterbeheer in de gemeente Harlingen. Hierin staat onder meer hoe de gemeente de afwatering organiseert. Denk daarbij aan het opvangen van afvalwater, hemelwater of huishoudelijk afvalwater. Maar ook worden, naast het reguliere rioolonderhoud, actuele zaken opgenomen. Denk daarbij aan hoe we omgaan met wateroverlast en hoe we de openbare ruimte klimaatbestendig kunnen inrichten.

Download

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket

Europese verkiezingen