Home > Inwoners > Nieuws > Gezamelijke verklaring richting aandeelhouders Afvalsturing Fryslan

Gezamelijke verklaring richting aandeelhouders Afvalsturing Fryslan (14-12-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 14-01-2019.

Op donderdag 13 december 2018 hebben de Gemeenteraad en het College van de gemeente Harlingen vergaderd met leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Aanleiding voor deze bijzondere vergadering zijn de moties van de Gemeenteraad van Harlingen over de aanhoudende storingen bij de Reststoffen Energiecentrale en de daardoor aanhoudende onrust en bezorgdheid in de samenleving door het ontbreken van adequaat omgevingsmanagement door Omrin. Tijdens de vergadering hebben de aanwezige statenleden, bestuurders en raadsleden zich uitgesproken over deze onderwerpen.

Er is geconstateerd dat de zorgen in gezamenlijkheid gedeeld worden. En dat het zich blijvend opstellen achter formele standpunten, door de Omrin inmiddels in schril contrast is met de ontstane politieke en bestuurlijke werkelijkheid. De aanwezigen spreken de wens uit tot een gezamenlijk vervolg en roepen de leden van de aandeelhoudersvergadering op kennis te nemen van de gezamenlijke bezorgdheid en daarop te acteren. 

Hoogachtend,

Namens de aanwezigen van: de Gemeenteraad Harlingen, Provinciale Staten, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket

Europese verkiezingen