Home > Inwoners > Nieuws > Gezonken boot Franekertrekvaart

Gezonken boot Franekertrekvaart (20-03-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 29-04-2017.

De havenmeester van Harlingen, hiertoe gemandateerd door burgemeester en wethouders, heeft het hieronder vermelde vaartuig aangewezen als “gezonken vaartuig” in de zin van de Wrakkenwet en de  Havenverordening Harlingen:

Omschrijving gezonken boot Franekertrekvaart
Omschrijving:     zeilboot “Flipper” (gele Kolibri)
Lengte:  Ca. 5 meter
Ligplaats: Franekertrekvaart, Spaansenkade

Procedure

Voornoemd vaartuig zal op 29 maart 2017 op last van de havenmeester worden verwijderd. De eigenaar van het vaartuig wordt in de gelegenheid gesteld om het vaartuig voor deze datum te verwijderen. Na verwijdering zal het geborgen vaartuig minimaal 14 dagen in bewaring worden genomen. Gedurende deze termijn wordt de eigenaar alsnog in de gelegenheid gesteld het vaartuig weer in het bezit te krijgen, tegen betaling van de gemaakte kosten voor berging, opslag en procedure.

Het is verboden om zonder vergunning van de havenmeester voorwerpen of goederen van het vaartuig te halen. Dit geldt niet voor lijfgoed, beddengoed en scheepspapieren. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de Havendienst van de gemeente Harlingen op telefoonnummer 0517-492300 of e-mailadres haven@harlingen.nl.

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. In de linkerbovenhoek van de envelop en brief vermelden: "Bezwaarschrift".

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Telefonisch: 14 0517

Bellen
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur,
vr 8:30 - 12:30 uur

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur telefonisch bereikbaar

Afspraak maken

Contactformulier

Parkeervergunning verlengen