Home > Inwoners > Nieuws > Harlingen heeft vier nieuwe leden in de Orde van Oranje Nassau

Harlingen heeft vier nieuwe leden in de Orde van Oranje Nassau (26-04-2017)

RSS

Burgemeester Roel Sluiter heeft woensdag 26 april 2017 om 10. 00 uur in de raadszaal van het Stadhuis de versierselen uitgereikt aan de volgende personen:

Foto: Ubbo Posthuma

Ellert Jan Nieveen,

roepnaam Ellert, 66 jaar, Harlingen,  Lid in De Orde van Oranje-Nassau 

Verdiensten: 1985-2008 Penningmeester/voorzitter(1989) wijkvereniging Noorderkwartier.
Toelichting: Binnen deze vereniging is Ellert Nieveen voorzitter geweest van de werkgroep nieuwe speeltuin Noorderkwartier. In deze tijd had hij veelvuldig constructief overleg met de gemeente. Het leverde uiteindelijk de realisatie van een prachtige speeltuin op in het centrum van de stad. De heer Nieveen was ook lid van het Comité Wijkverbetering en contactpersoon richting de gemeente.

Verdiensten: 1985-heden Voorzitter/penningmeester D66 Harlingen-Franeker /penningmeester regioraad Fryslan D66.
Toelichting: Ellert Nieveen is al meer dan 20 jaar actief binnen de Regio & Afdeling Noord-West van D66 in Friesland. Onder andere als afdelingsvoorzitter, regionaal penningmeester en bestuurslid van de St. Ondersteuning Statenfractie D66 Fryslân.

Verdiensten: 2008-2013 Lid/voorzitter cliëntenraad De Batting(onderdeel van Noorder-breedte Zorgcentrum)
Toelichting: Ellert Nieveen is lid geworden van de cliëntenraad in april 2008. Vanaf januari 2009 t/m oktober 2013 was hij voorzitter. De Batting biedt ruimte voor: wonen met zorg (mensen met dementie en lichamelijke problemen); dagbehandeling en revalidatie.

Verdiensten: 2009-heden Penningmeester Waterscouting Caspar di Robles.
Toelichting: Ellert Nieveen wordt door waterscouting Caspar di Robles zeer gewaardeerd vanwege zijn visie op een moderne vrijwilligers organisatie en de daaruit volgende strategie. Mede door zijn grote inzet is er een nieuw gebouw betrokken en door zijn inbreng is het een bloeiende en groeiende organisatie geworden.

Age Anne Zijlstra,

roepnaam Age, 76 jaar, Harlingen, Lid in De Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten: 1980-2016 Penningmeester Postduivenvereniging Ons Genoegen, in de jaren 90 commissielid en nu voorzitter van Rayon De Kuststrook.
Toelichting: In de jaren 70 is Age Zijlstra lid geworden van Postduivenvereniging 'Ons Genoegen' die toen 40 leden telde. Hij zette zich (naast zijn werk in de horeca) als vrijwilliger op allerlei gebieden in voor de sportclub. Begin deze eeuw is hij voorzitter geworden. Wekelijks en aan het eind van het vliegseizoen reikt hij prijzen uit. Dat doet Zijlstra ook voor de sponsoren op locatie en maakt daar een persbericht van. Het vliegseizoen duurt van april tot en met september. Buiten het seizoen is Zijlstra druk met het organiseren van tentoonstellingen voor de sportclub. Ook verzorgt Zijlstra de PR en sponsering van club.

Verdiensten: 1989-heden Sportverslaggever/presentator Radio Stad Harlingen.
Toelichting: Radio Stad Harlingen is 1 december 1989 opgericht en telt ca. 30 vrijwilligers. Nog voor het einde van dat jaar meldde Age Zijlstra zich aan als vrijwilliger. Hij begon als voetbalverslaggever langs de lijn bij het 1ste elftal van de toenmalige rkvv Robur bij uit- en thuiswedstrijden. Sinds een paar jaar presenteert hij regelmatig drie uren lang voor RSH het sportprogramma 'Sportlokaal' op zondagmiddag. Één keer in het jaar is hij een week lang iedere avond verslaggever bij het traditionele Harlinger Lanenkaatsen. Zijlstra is ook mede organisator van een jaarlijkse grote bingo om de kas van RSH te spekken.

Jelle Cornelis Hendrik de Jong,

roepnaam Jelle, 54 jaar, Midlum, Lid in De Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten: 1994-heden Opstapper KNRM.
Toelichting: Jelle de Jong heeft deelgenomen aan 453 acties waarbij 1697 mensen veilig aan wal werden geholpen. Jelle de Jong is van 22 april tot 8 mei 2016 op het Griekse eiland Chios geweest om de Griekse reddingmaatschappij te helpen bij het oprichten van een reddingsstation en vrijwilligers op te leiden. Naast zijn vrijwillige baan bij de KNRM is de heer De Jong instructeur bij de politie en geeft trainingen aan politiekorpsen , arrestatie eenheden en ME korpsen.

Verdiensten: 2010-heden SAR liaison
Toelichting: De SAR liaison vertegenwoordigt de Nederlandse Kustwacht tijdens een grootschalig incident.

Willem Martinus Koornstra,

roepnaam Willem, 55 jaar, Harlingen, Lid in De Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten: 1991-2008 Plaatsvervangend schipper
Toelichting: Deze heeft twee verantwoordelijkheden: Operationele leiding van het reddingstation en gezag aan boord van de reddingboot.

Verdiensten: 2008-2013 Opstapper
Toelichting: De opstapper aan boord van de reddingboot zorgt voor een adequate uitvoering van alle opgedragen taken en verleent hulp waar nodig aan boord, helpt mee aan het onderhoud van materieel/materiaal en boothuis/bemanningsverblijf.

Verdiensten: 2013-2014 Secretaris
Toelichting: De secretaris van de plaatselijke commissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het reddingstation en voor de contacten met het hoofdkantoor in IJmuiden.

Verdiensten: 2014-heden Helper aan de wal.
Toelichting: Als Helper aan de wal vervult Willem Koornstra taken, die niet tot de operationele uitvoering behoren en is hij als vrijwilliger verbonden aan het reddingstation.

Verdiensten: 2010-heden SAR liaison
Toelichting: De SAR liaison vertegenwoordigt de Nederlandse Kustwacht tijdens een grootschalig incident.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Telefonisch: 14 0517

Bellen
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur,
vr 8:30 - 12:30 uur

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur telefonisch bereikbaar

Afspraak maken

Contactformulier

Subsidies

Kwaliteitshandvest 2017