Home > Inwoners > Nieuws > Harlingen plaatst zonnepanelen op gemeentegebouwen

Harlingen plaatst zonnepanelen op gemeentegebouwen (29-08-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 06-10-2017.

Het college heeft dinsdag 29 augustus besloten om zonnepanelen te willen plaatsen op de daken van de gebouwen van de gemeentewerf aan de Westerzeedijk, het Vierkant en op het dak van de Waddenhal. Het gaat in totaal om 1700 zonnepanelen.

Bijdrage opgave energiebesparing

 Wethouder Boon is blij dat het nu lukt om als organisatie zelf een bijdrage te leveren. Niet alleen aan de energiebesparingsopgave maar ook aan een vermindering van de CO2- emissie.

Boon: “als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. Hopelijk inspireren we hiermee ook onze inwoners om over te stappen op duurzame energiebronnen. Ook de Bouwvereniging heeft hierin zoals we weten, en nu ook zien, een prachtig voorbeeld gegeven.”

Energieneutraal

Met het plaatsen van de zonnepanelen wekt de gemeente het stroomverbruik op van nagenoeg alle gebouwen die de gemeentelijke organisatie in gebruik heeft. De zonnepanelen op de daken van de gemeentewerf, het Vierkant en de Waddenhal leveren voldoende stroom om te kunnen voorzien in het stroomverbruik van deze gebouwen zelf en ook om het stroomverbruik van de Groenlandsvaarder en het stadhuis te compenseren.

Het stroomverbruik van het Hannemahuis compenseert de gemeente door deelname aan het zonnepark Oostpoort.

Haalbaarheid

Het college heeft de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen geïnventariseerd en onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat het plaatsen van zonnepanelen, al dan niet met het treffen van bouwkundige maatregelen, technisch mogelijk is op het Vierkant, de Waddenhal en de gemeentewerf aan de Westerzeedijk. De Waddenpromenade, de Groenlandsvaarder en het Stadhuis zijn niet geschikt.

Wethouder Boon: “met het plaatsen van de panelen is een investering van 5 ton gemoeid. Hiervoor ontvangen we een zogenaamde SDE+ subsidie, waardoor we vanaf 2018 een voordeel in de gemeentebegroting hebben van zo’n € 10.000,-- op jaarbasis. “

Als de raad het investeringsbedrag vrijmaakt, kunnen de werkzaamheden dit najaar starten.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch: 14 0517

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

Tall Ships Races 2018