Home > Inwoners > Nieuws > Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP

Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP (02-10-2019)

RSS

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen (hierna : BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Namens burgemeester en wethouders van Harlingen maakt de teamleider van het KCC bekend dat de gemeente Harlingen het voornemen heeft onderstaande persoon , per 02-10-2019, uit te schrijven uit de BRP. Het gevolg hiervan is dat onderstaande persoon worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Het formele besluit tot uitschrijving wordt op dezelfde manier gepubliceerd. Het voornemen tot uitschrijving ligt ter inzage bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning.

Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP
Naam Geboortedatum
S. Maaty 26-03-1960

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan bovengenoemde persoon nog informatie geven over de feitelijke verblijfplaats (zienswijze). Dit kan tot vier weken na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling.

Uw brief kunt u richten aan de gemeente Harlingen, afdeling Dienstverlening en Ondersteuning Postbus 10000, 8860 HA Harlingen of per e-mail via kcc@harlingen.nl. Als u mondeling informatie wilt geven vragen wij u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer : 14 0517. Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier