Home > Inwoners > Nieuws > Koningsdag 2019: Koraalmuziek, Aubade, Tuinfeest, Zwarte markt, Oranjemarkt.

Koningsdag 2019: Koraalmuziek, Aubade, Tuinfeest, Zwarte markt, Oranjemarkt. (24-04-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 24-05-2019.

Nadat om 08.00 uur de vlaggen zijn uitgestoken of gehesen, start Koningsdag 2019 om 08.30 uur met prachtige koraalmuziek van de Stedelijke muziekvereniging vanaf het dak van het Stadhuis. Een uniek gebeuren waarvoor wij u graag uitnodigen om bij aanwezig te zijn. Om 09.30 uur gaat het feest voor het stadhuis op het Ate Zijlstraplein verder met alweer een uniek gebeuren de:  Aubadezang.

Dit jaar zullen naast de twee plaatselijke muziek verenigingen; cmv. Hosanna en de Stedelijke Muziek vereniging, ook twee koren aanwezig zijn om de zang te ondersteunen: De Boegspetters en Waadwyn. We rekenen op uw aanwezigheid en dan daarna gezellig de stad in natuurlijk. Het CC’45 wenst u een fijne Koningsdag!

Koraalmuziek

Sinds 1945 organiseert het Centraal Comité 1945 de Koninginnedag, nu Koningsdag. De eerste viering van de verjaardag van Koningin, Wilhelmina viel samen met de feesten rond de bevrijding die in augustus 1945 werden gehouden. In een veranderende wereld is de opzet van de Koningsdag veranderd. Geen spelen meer op de scholen, want het is tegenwoordig standaard vakantie rond Koningsdag, geen optocht met versierde fietsen van scholieren, geen hardloopwedstrijden of avond concerten in de Grote kerk. Maar nog wél de Koraal muziek vanaf het dak van het Stadhuis en de Aubade op het plein voor het Stadhuis aan de Noorderhaven. De aubade was altijd op de Grote Bredeplaats maar in de veranderende wereld kreeg de Horeca dat plein ter beschikking en moest het CC naar elders verhuizen. Voortgekomen uit het Centraal Comité is ook het Tuinfeest van de Rotary en de Zwarte markt op de Lanen. Op de Lanen werd in 1984, toen Harlingen 750 jaar stadsrechten vierde, de eerste zwarte markt gehouden. Het tuinfeest werd in het jaar van Simmer 2000 voor de eerste keer gehouden ook op initiatief van het CC.

Oranjemarkt

Dit jaar ook een Oranjemarkt op de Voorstraat. Tijdens deze koningsdag viering kan Harlingen ook kennis maken met de in nieuwe uniformen gestoken muzikanten en Color Guard van cmv. Hosanna. Zij doen net als de Stedelijke muziekvereniging en de koren Waadwyn en Boegspetters mee aan de aubade. Na de aubade wordt een rondgang door de binnenstad gehouden ten behoeve van het publiek en de ondernemers terwijl er een slotoptreden volgt bij zorgcentrum de Spiker.

Programma:

  • 08.00 uur vlaggen uit
  • 08.30 uur Koraalmuziek door de Stedelijke muziekvereniging vanaf Dak van het Stadhuis.
  • 09.00 uur Start Zwarte markt Lanen einde 17.00 uur
  • 09.00 uur Muziekgroep Hosanna en route naar de Noorderhaven
  • 09.30 uur Aubade (Zanghulde) + toespraak burgemeester Sluiter op Ate Zijlstraplein Noorderhaven
  • 10.00 uur rondgang Hosanna binnenstad aansluitend naar de Spiker
  • 10.00 uur Start Oranjemarkt Voorstraat einde 17.00 uur
  • 10.00 uur Start Tuinfeest Engelse tuin.

De te zingen Aubade liedjes worden in een programmablad door het CC’45 1945 aangeboden.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket