Home > Inwoners > Nieuws > Presentatie onderzoek naar de juridische, financiële en economische gevolgen sluiting REC

Presentatie onderzoek naar de juridische, financiële en economische gevolgen sluiting REC (27-03-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 01-06-2019.

Onderzoeksbureau Ecorys heeft op woensdagavond 27 maart 2019 de belangrijkste conclusies gepresenteerd uit het onderzoek dat zij, in opdracht van de gemeente Harlingen, deed naar de juridische, economische en financiële gevolgen van een mogelijke sluiting van de Reststoffen Energie Centrale (REC) te Harlingen.

Na een reeks van storingen en de daardoor veroorzaakte maatschappelijke onrust, bij de bevolking van Harlingen, nam de gemeenteraad van Harlingen unaniem een motie aan waarin het college van B&W werd opgedragen een onderzoek te laten uitvoeren naar de gevolgen van een mogelijke, vroegtijdige sluiting.

Juridische gevolgen

Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente Harlingen niet bevoegd is om over te gaan tot sluiting van de REC. De REC kan vrijwillig gesloten worden door het bestuur (lees: directie) van Afvalsturing Friesland NV- onderdeel van Omrin. De Provincie Fryslân, zal als bevoegd gezag, alleen tot sluiting overgaan bij het niet naleven van de (milieu)vergunning. Bij sluiting zullen contracten voor bijvoorbeeld inkoop van onderhoudsdiensten en voor de levering van onder andere elektriciteit, warmte (aan Frisia Zout) en reststoffen opgezegd moeten worden. De juridische gevolgen, bij een sluiting van de REC, kan in een aantal gevallen een boete zijn. De meeste contracten hebben een beperkte looptijd, met uitzondering van het contract met Frisia. Dit loopt tot 2035.

Financiële gevolgen

Een vroegtijdige sluiting van de REC levert waardeverlies tussen de 118 miljoen en 152 miljoen euro op. Dit bedrag en de kosten van ontmanteling dienen bij vrijwillige sluiting opgebracht te worden door de aandeelhouders (de gemeenten) van Afvalsturing Friesland NV. Ook dient er rekening te worden gehouden met structurele kosten als gevolg van extra verwerkings- en transportkosten. Naar verwachting komen deze kosten tot uitdrukking in verhoging van de afvalstoffenheffing. De gemeente Harlingen zal door de sluiting van de REC €118.000 euro aan OZB-inkomsten mislopen.

Economische gevolgen

Bij een sluiting van de REC dient rekening gehouden te worden met een verlies van 38 fte aan banen. Financieel betekent dit een kostenpost van tussen de €448.000 en €941.000 euro. Mogelijk zal de ontwikkeling in het havengebied het effect op het verlies in werkgelegenheid compenseren en mogelijk een positief gevolg met zich meebrengen.

Burgerpeiling onder inwoners van Harlingen

In februari hield Ecorys een burgerpeiling onder de bevolking van Harlingen. Er is hierbij geen gebruik gemaakt van een aselecte steekproef, waardoor de peiling beperkt generaliseerbaar is gebleken. Wel gaf de burgerpeiling een indicatie van opvattingen. Uit de burgerpeiling blijkt dat zo’n 60% van de
respondenten veel tot heel veel last te hebben van de REC en bijna 70% maakt zich grote zorgen over o.a. de gezondheidseffecten en veiligheidseffecten.

Vervolg

De inhoud van het rapport geeft, de gemeenteraad van Harlingen, een duidelijk beeld van de gevolgen van de sluiting. Deze informatie biedt handvatten voor een op feiten-gebaseerde maatschappelijke en politieke discussie- aldus Ecorys. Wethouder Harry Boon zal het rapport met bevindingen, namens de gemeente Harlingen, aanbieden aan de aandeelhouders van de Omrin en aan de Provincie Fryslân. De gemeente Harlingen onderschrijft de aanbeveling van Ecorys dat Omrin sterk verbindend moet optreden om de zorgen bij de burgers van Harlingen te verlichten en uiteindelijk op de lange termijn zal moeten wegnemen. Dit betekent dat Omrin aanzienlijk meer tijd en energie zal moeten stoppen in het omgevingsmanagement.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket

Europese verkiezingen