Home > Inwoners > Nieuws > Programma Harlingen

Programma Harlingen (13-03-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 13-04-2019.

De gemeente Harlingen en de provincie Fryslân werken de komende jaren samen aan projecten die onze havenstad naar een hoger plan tillen en de economie versterken. Ze hebben hiervoor, in maart 2019, het Programma Harlingen vastgesteld. Plannen worden gezamenlijk en integraal opgepakt, uitgewerkt en na besluitvorming uitgevoerd.

Diverse plannen

Het gaat onder meer om het verbeteren van de veerbootlogistiek, het opknappen en vervangen van de Tsjerk Hiddessluizen en het ontwikkelen van het Westerzeedijkgebied. De wens voor een zee-zwembad en de ontwikkeling van de Nieuwe Willemshaven wordt verder uitgewerkt. Nieuwe initiatieven kunnen worden toegevoegd. De financiering maakt deel uit van de gezamenlijke opgave. Hiervoor wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het Investeringskader Waddengebied, het Waddenfonds en waar mogelijk naar private investeringen.

Fries Programma Waddenkust

Programma Harlingen maakt onderdeel uit van het in wording zijnde Fries Programma Waddenkust. Langs de Friese Waddenkust spelen een aantal thema’s, zoals leefbaarheid & krimp, landbouw & verzilting, waterveiligheid & klimaat en recreatie & toerisme. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden willen hier de komende jaren mee aan de slag. Het Fries Programma Waddenkust is bedoeld om bestaande en toekomstige initiatieven verder te brengen en te verbinden om zo tot een integrale, gebiedsgerichte aanpak te komen.

Bijlage:

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket