Home > Inwoners > Nieuws > PvdA, CDA en VVD sluiten bestuursakkoord

PvdA, CDA en VVD sluiten bestuursakkoord (08-05-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 08-06-2018.

De PvdA, CDA en VVD hebben overeenstemming bereikt over de samenwerking in een coalitie. Dit heeft geresulteerd in het bestuursakkoord 2018-2022. Naast bovenstaande partijen hebben ook de fracties van GroenLinks en HOOP inhoudelijk bijgedragen aan het bestuursakkoord.

Nieuw bestuursakkoord

Begin april maakte PvdA-informateur Hein Kuiken bekend de formatiegesprekken met het CDA en de VVD te willen voortzetten. Op 17 mei 2018 wordt het nieuwe bestuursakkoord besproken tijdens een extra, openbare raadsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt tevens het nieuwe college beëdigd en worden de twee vrijkomende raadszetels toegekend aan twee nieuwe raadsleden. Het nieuwe college bestaat, naast burgemeester Roel Sluiter, opnieuw uit drie wethouders De functies worden bekleed door: Hein Kuiken (PvdA), Harry Boon (CDA) en Paul Schoute (VVD) Met tien van de zeventien zetels hebben de coalitiepartijen een meerderheid in de Harlinger gemeenteraad.

Download

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

Automatische incasso parkeervergunning

Leeuwarden Fryslân 2018 Culturele hoofdstad van Europa