Home > Inwoners > Nieuws > Resultaten onderzoek Planning en Control Cyclus bekend

Resultaten onderzoek Planning en Control Cyclus bekend (11-03-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 11-04-2019.

De gemeente Harlingen heeft in 2014 de Planning en Controlcyclus aangepast. De PenC cyclus is een belangrijk sturingsmiddel voor de gemeenteraad om na te gaan of de gemeente goed bezig is. Het doel van de aanpassingen was het functioneren van de gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie nog te versterken.

Doeltreffend en doelmatig

De Rekenkamercommissie van de gemeente Harlingen heeft onderzocht of de veranderingen het gewenste effect hebben gehad. Centraal in dit onderzoek stond de vraag: “In hoeverre is de nieuwe Planning en Controlcyclus doeltreffend en doelmatig?” Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat de in 2014 beoogde doelstellingen zijn gehaald. Bepaalde vereenvoudigingen bleken goed toepasbaar te zijn. Belangrijk is vooral dat de actualiteit van de begroting en van de bestuursrapportages is verbeterd. Hierdoor is er sneller zicht op de financiële stand van zaken.

Accent op financiële beheersing

Wel ligt het accent nog erg op de financiële beheersing. Het stellen van kaders, waarbinnen het beleid moet worden uitgevoerd, komt nog minder sterk naar voren. De consequentie hiervan kan zijn dat pas laat (bij de begrotingsbehandeling) op de rem kan worden getrapt indien de raad aanpassingen wenst. Een aanbeveling is dan ook om te kijken hoe de PenC-cyclus nog verder kan worden verbeterd en hoe de kaders, waar binnen het beleid moet worden uitgevoerd, beter uitgezet kunnen worden door de gemeenteraad. In de bestuurlijke reactie geeft het college aan zich voor een groot deel te herkennen in de bevindingen. Ze nemen de aanbevelingen ter harte en zullen samen met de audit commissie verder werken aan het verbeteren van de cyclus. Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt het op woensdag 3 april 2019 in de Raadscommissie geagendeerd.
 

Download

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket

Europese verkiezingen