Home > Inwoners > Nieuws > Teveel betaalde belasting teruggevorderd voor 57 bijstandsgerechtigden

Teveel betaalde belasting teruggevorderd voor 57 bijstandsgerechtigden (18-09-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 18-10-2019.

Belastingcheck zorgt voor terugvordering van €42.700 bij de Belastingdienst. Door het uitvoeren van een belastingcheck, onder bijstandsgerechtigden én deelnemers aan een schuldhulpverleningstraject in de gemeente Harlingen, is er dit jaar voor 57 inwoners een verzoek tot terugvordering ingediend bij de Belastingdienst. De terugvordering bedraagt een totaal van €42.700 euro.

Belastingcheck jaarlijks aanbieden

Doel van de belastingcheck is de teveel betaalde inkomstenbelasting en niet ontvangen toeslagen, waar men wel recht op had/heeft, terug te vorderen bij de  Belastingdienst. De gemeente Harlingen liet de belastingcheck in juni en juli uitvoeren door bureau Casiz. In totaal lieten 146 personen een check uitvoeren. Bureau Casiz heeft gekeken naar mogelijkheid tot terugvordering over de afgelopen vijf jaar. In totaal bleken dus 57 inwoners recht te hebben op een teruggaaf. In het bestuursakkoord heeft het college van B&W opgenomen de belastingcheck jaarlijks te willen aanbieden aan bijstandsgerechtigden en deelnemers aan een schuldhulpverleningstraject.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier