Home > Inwoners > Nieuws > Tevreden ouderen in de gemeente Harlingen Mantelzorgondersteuning biedt kansen tot verbetering

Tevreden ouderen in de gemeente Harlingen Mantelzorgondersteuning biedt kansen tot verbetering (10-07-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 10-08-2018.

De zorg rondom kwetsbare ouderen is in de gemeente Harlingen goed georganiseerd. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De IGJ onderzocht hoe netwerkzorg in de thuissituatie bij ouderen is georganiseerd.

Verschillende zorg- en hulpverleners

Mensen die zorg en ondersteuning krijgen hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners, hieronder vallen ook vrijwilligers en mantelzorgers. Samen vormen zij het zorgnetwerk rondom de cliënt. Zorg sluit aan bij de behoefte In de uitvoering van het onderzoek is gekeken naar de samenwerking en samenhang in overdracht, de behandeling- en de zorg en ondersteuning thuis.

Goed georganiseerde zorg in de zorgnetwerken

Om inzicht te krijgen in de ervaringen zijn gesprekken gevoerd met cliënten en zorgverleners. Uit onderzoek is gebleken dat ouderen over het algemeen positief zijn over de zorg die hun geboden wordt. De inspectie zag in Harlingen voorbeelden van goed georganiseerde zorg in de zorgnetwerken. Daarin werd dan ook grotendeels voldaan aan de normen van het toetsingskader. De ouderen in de gemeente Harlingen gaven ook aan dat er tijd is voor een praatje of een kopje koffie. Wel blijkt uit onderzoek dat mantelzorgers over het algemeen kritischer zijn over de netwerkzorg, daarnaast voelen zij zich soms (te) zwaar belast.

Preventief huisbezoek

Belang van netwerkzorg Een zorgnetwerk waarin goed wordt samengewerkt is van groot belang voor de gemeente Harlingen. Mensen blijven steeds langer thuis wonen en de gemeente Harlingen wil die mogelijkheid ook bieden nu en in de toekomst. Daarom kijkt de gemeente Harlingen kritisch naar haar rol en de mogelijke verbeterpunten. Zo staat het ouderenwerk ook de komende vier jaar op de agenda van het college van B&W. Zo zal het ouderenwerk de komende jaren 200 keer op preventief huisbezoek gaan bij ouderen en ontwikkelt de gemeente Harlingen samen met de Skûle Welzijn en andere zorgaanbieders een dagbestedingsvoorziening voor ouderen en dementerenden. Zo hopen de partijen ook mantelzorgers te ontlasten.
 

Download

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

Verlengen parkeervergunning