Home > Inwoners > Nieuws > Toegangspoort bij Koetille, Harlingen, opgeknapt

Toegangspoort bij Koetille, Harlingen, opgeknapt (11-07-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 11-08-2019.

Een ruime vaarweg, een nieuwe oever, mooier uitzicht voor de bewoners en het toekomstige bedrijventerrein Oostpoort is bereikbaar via het Van Harinxmakanaal. Dat is het resultaat van de samenwerking van gemeente Harlingen en Provincie Fryslan in Koetille, Harlingen.

Samen met de provincie Fryslân is de vaarweg Van Harinxmakanaal verbreed en de oever is verfraaid. Deze werkzaamheden waren nodig omdat er in de toekomst een bredere vaarweg nodig is voor de scheepvaart. Met de verbreding is een knelpunt in de vaarweg weggenomen. Ook was de kade toe aan groot onderhoud.

"Profiteren van dit prachtige resultaat"

Wethouder Harry Boon van Harlingen: “Samen met de provincie hebben we de gemeente Harlingen weer een stukje mooier gemaakt. Het is fijn dat omwonenden, het bedrijfsleven en de scheepvaart kunnen profiteren van dit prachtige resultaat”.  Jan Doorenbos, Provincie Fryslan: “Het is mooi dat we werk met werk hebben kunnen combineren. Door circulair en integraal denken en werken, konden we efficiënt met onze middelen omgegaan.”

Werk met werk

Op locatie Koetille in Harlingen is daadwerkelijk werk met werk gemaakt. Grond dat vrijkwam na aanleg van de N31 is opgeslagen in depot Oostpoort aan de overzijde van Koetille langs het kanaal. Die grond wordt gebruikt voor de aanleg van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Ook de grond uit de verbreding van het Van Harinxmakanaal wordt voor de Vismigratierivier gebruikt. De werkzaamheden voor verbreding van de vaarweg in het Van Harinxmakanaal zijn gecombineerd met het opknappen van de kade.

Medewerkers Provincie Fryslân, Gemeente Harlingen en uitvoerders vieren prachtige resultaat in Koetille.
Fotograaf: Joachim de Ruijter

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier