Home > Inwoners > Nieuws > Uitspraak van het Gerechtshof inzake Spaansen

Uitspraak van het Gerechtshof inzake Spaansen (08-11-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 08-12-2018.

De gemeente Harlingen heeft kennisgenomen van de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inzake de kwestie Spaansen op 6 november 2018.

Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat er sprake is van onrechtmatige staatssteun en is daarop overgegaan tot het nietig verklaren van de eerder, tussen Spaansen en de gemeente Harlingen, gesloten koopovereenkomst van 23 juni 2009, ook is de gemeente Harlingen veroordeeld in de proceskosten.

Onrechtmatige steun

Eerder heeft de rechtbank  Noord- Nederland in deze zaak uitspraak gedaan. Toen is vastgesteld dat er onrechtmatige steun is verleend, waarna zij is overgegaan tot gedeeltelijke vernietiging van de overeenkomst. Met de uitspraak bepaalt het Gerechtshof anders dan de Rechtbank, waardoor het eerder uitgesproken vonnis is vernietigd. De gemeente Harlingen beraadt zich op het vervolg en zal zo spoedig mogelijk hierover in overleg treden met Spaansen.   

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket