Home > Inwoners > Nieuws > Verkiezing Gemeenteraad 2018

Verkiezing Gemeenteraad 2018 (12-01-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 23-03-2018.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Harlingen maakt het volgende bekend:

  1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Harlingen plaatshebben.
  2. Op die dag kunnen bij het KCC aan het adres Voorstraat 35, bij het daar gevestigde centraal stembureau op afspraak van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

De benodigde formulieren voor:

  • de lijsten van kandidaten (model H 1);
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers bij het KCC verkrijgbaar.
  1. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer  NL25 BNGH 0285 0033 64 ten name van Harlingen, tenzij bij de laatst gehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden bij het KCC verstrekt door:

Bureau verkiezingen
Voorstraat 35
8861 BD Harlingen.

Download

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

Verlengen parkeervergunning

Leeuwarden Fryslân 2018 Culturele hoofdstad van Europa