Home > Inwoners > Nieuws > Zoutproducent, bewoners en overheden slaan handen in elkaar

Zoutproducent, bewoners en overheden slaan handen in elkaar (18-03-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 18-04-2019.

Landelijke pilot moet Harlingen veiliger maken

“Dit is een belangrijke dag, zeker voor Harlingen”. Aldus voorzitter Jarig Langhout van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH) vandaag bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting, de gemeente Harlingen, de provincie Fryslân en zoutproducent Frisia Zout BV.

Langhout: “de aanstaande verplaatsing van de zoutwinning van het vasteland naar onder de Waddenzee baarde veel mensen zorgen. We zijn een oude stad met veel historische bebouwing. Niet voor niks was er massaal steun voor een motie tijdens de algemene ledenvergadering van Vereniging Oud Harlingen”. En nu? “Dankzij deze bijzondere samenwerking waarborgen we beter de veiligheid van de stad en inwoners”.

Verbond

De vier partijen zijn een verregaand verbond aangegaan met als hoofddoelen bescherming van de monumentale binnenstad en het optimaal informeren van de inwoners van de Friese havenstad. Afgesproken is onder meer, dat een uitgebreid meetnet in de stad zal worden aangelegd. Dit gebeurt aanvullend op het meetnet dat Frisia al heeft gerealiseerd in de Waddenzee en langs de kust. Dit in verband met de voorgenomen winning van zout door Frisia Zout onder de Waddenzee vanaf 2020, zo’n drie kilometer uit de kust.

Meetnet

Het meetnet registreert o.a. trilling, daling en scheefstand in de ondergrond. “En voorspelt ook mogelijke veranderingen, zodat indien nodig tijdig maatregelen kunnen worden genomen”, aldus Langhout die naar eigen zeggen een blij en gelukkig man is. Bij directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout bestond geen twijfel toen de stichting hem vroeg samen te werken. Van Tuinen: “wij willen op een zo goed mogelijke manier verantwoording afleggen voor wat we doen. En de omgeving proactief informeren over de werkzaamheden, de voortgang en de risico’s. Onder andere via onze nieuwe website www.frisiazoutharlingen.nl die specifiek is gericht op de nieuwe winning. En natuurlijk willen we de winning zo veilig mogelijk doen. Een aanvullend meetnet in de stad hoort hierbij. Net als de samenwerking met partijen die hetzelfde doel hebben: transparantie, veiligheid en het voorkomen van schade”.

Gedeputeerde: “wij willen geen schade”.

“Er is veel discussie over gaswinning en ook zoutwinning in Friesland”, aldus gedeputeerde Michiel Schrier. ”In 2016 hebben de provincie Fryslân en de Friese gemeenten zich uitgesproken tegen nieuwe gaswinning. We willen af van de risico’s die gaswinning met zich meebrengt voor de omgeving zoals schade aan natuur, landschap, gebouwen. Die mogelijke gevolgen spelen ook bij zoutwinning en dat is de reden dat we er bij Frisia op hebben aangedrongen de zoutwinning op land te stoppen. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden goede afspraken gemaakt. Wij vinden dit een goede ontwikkeling die we van harte ondersteunen”.

Burgerinitiatief wordt landelijke pilot

Burgemeester Roel Sluiter van Harlingen complimenteerde de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. In korte tijd bracht deze stichting de partijen bij elkaar. Sluiter: “voor de inwoners van Harlingen zijn de metingen en goed omgevingsmanagement van groot belang. Hoe meer bekendheid over de winning, hoe minder onzekerheid en ook hoe meer controle we met zijn allen hebben op de veiligheid en de voortgang. Dit is een goed begin”. Langhout: “de open dialoog, proactieve manier van werken met alle partijen, het vertrouwen dat hierdoor bij de direct betrokken is ontstaan, heeft ons gebracht waar we nu zijn. Een prachtig moment van waaruit we nu verder kunnen gaan onze gezamenlijke doelen te bewerkstelligen”.

Minister enthousiast

De stichting wist ook minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat enthousiast te krijgen. De minister ziet de samenwerking als een voorbeeld voor de rest van Nederland, als een landelijke pilot. Minister Wiebes heeft aangegeven onder de indruk te zijn van het Bottom up initiatief van de stichting en het feit dat voorafgaand aan de winning duidelijke afspraken zijn gemaakt over het meten, het hand aan de kraan principe, de communicatie en de handhaving. Hij wil hiervan leren door actief in de Pilot Harlingen te gaan participeren en verwacht dat er ook in de rest van Nederland lering uit zal worden getrokken. De brief die door minister Wiebes aan de stichting is gestuurd, wordt dan ook aan de samenwerkingsovereenkomst toegevoegd om daarmee de actieve participatie te waarborgen.

Vertrouwen

De stichting heeft ook de volledige medewerking van de Inspecteur Generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verkregen. In de aan de stichting gestuurde brief verwoord Kockelkoren blij te zijn met het initiatief en met de gemaakte afspraken. Die afspraken leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan het vertrouwen dat de regio graag wil hebben in de zoutwinning zoals uitgevoerd door Frisia. In de brief wordt ook verwoord dat het SodM graag actief wil participeren in de Pilot Harlingen om op die manier het goede overleg voort te zetten en de lessen uit de pilot Harlingen elders te gebruiken. Ook de door het SodM gestuurde brief zal worden aangehecht aan de samenwerkingsovereenkomst. 


Op de foto vrnl: burgemeester Roel Sluiter- Gemeente Harlingen, gedeputeerde Michiel Schrier- Provincie Fryslân, Jarig Langhout van Stichting Bescherming Historisch Harlingen, directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout. (foto: Joachim de Ruijter)

Download

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket