Home > Inwoners > Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Met deze belasting betaalt de gemeente de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijke afval. Alle huishoudens betalen deze vergoeding, ook als u uw afval niet meegeeft. Bedrijven, winkels en dergelijke betalen deze heffing niet. Zij moeten zelf de afvoer van hun afval regelen.

 • Hoe werkt het?

  De hoogte van de heffing wordt gebaseerd op de grootte van het huishouden. Een éénpersoonshuishouden (iemand die alleen woont) betaalt daarom minder dan een meerpersoonshuishouden (stellen of gezinnen).

 • Wat moet ik doen?

  U ontvangt de aanslag voor de afvalstoffenheffing in principe aan het begin van het jaar. Deze wordt gecombineerd met de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Het bezwaarschrift stuurt u naar de gemeente. Het adres staat op de aanslag.

  In uw bezwaarschrift meldt u het volgende:

  • Uw naam en adres,
  • De dagtekening van de aanslag,
  • Een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt,
  • Waarom u het niet eens bent met de aanslag.

 • Wat kost het?

  • Meerpersoonshuishouden € 234,00 (bedrag op jaarbasis)
  • Eenpersoonshuishouden € 171,48 (bedrag op jaarbasis)

  Extra container groen en/of sorti

  • Extra sorti container € 148,08 (bedrag op jaarbasis)
  • Extra groene container € 27,12 (bedrag op jaarbasis)

 • Meer informatie

  Hoeveel u betaalt aan afvalstoffenheffing is afhankelijk van de grootte van het huishouden.                                                     

  • Meerpersoonshuishouden        € 234,00
  • Eénpersoonshuishouden          € 171,48
  • Neem contact op met team Belastingen van de gemeente Harlingen via 14 0517

  Zie ook

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket