Home > Inwoners > Alcohol schenken tijdens evenement

Alcohol schenken tijdens evenement

 • Wat is het?

  Voor het verkopen van zwak alcoholische dranken (zoals bier en wijn) tijdens een feest of muziek, sport of cultureel evenement is een ontheffing nodig van de gemeente.

  Als u een evenement organiseert moet u, behalve de ontheffing, ook nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente. 

 • Hoe werkt het?

  De ontheffing is maximaal 12 dagen achter elkaar geldig. De ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholhoudende dranken zoals bier en wijn. U mag géén sterke drank (15% alcohol) schenken. Ook mag u geen alcohol verkopen aan personen jonger dan 18 jaar.

  Vraag de ontheffing op tijd aan. Het duurt ongeveer 8 weken voordat u bericht krijgt van de gemeente.

  Voor een tijdelijke en bijzondere gelegenheid kan iedereen de ontheffing aanvragen. De persoon die alcohol schenkt:

  • Moet minimaal 21 jaar zijn,
  • En heeft geen strafblad.

  Via de website www.svh.nl kunt u een verklaring sociale hygiëne aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag de ontheffing aan bij de gemeente Harlingen. Neem voor de aanvraag een aantal zaken mee:

  • Verklaring (model C) waarin u aangeeft wanneer en op welke tijden u alcohol wil schenken,
  • Een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager en leidinggevende.

  Afhankelijk van de situatie kunnen er beperkingen en voorschriften aan de ontheffing worden verbonden. U hoort binnen 8 weken of u de ontheffing krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente Harlingen? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat kost het?

  • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 19,20 (Prijswijzigingen voorbehouden)

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket