Home > Inwoners > Begeleiding (Wmo)

Begeleiding (Wmo)

 • Wat is het?

  Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf.

  Er zijn twee soorten begeleiding:

  • individuele begeleiding
  • groepsbegeleiding

  Individuele begeleiding

  Individuele begeleiding kan, bijvoorbeeld, bestaan uit:

  • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie.
  • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
   • Bepalen van het dagritme
   • Sociale contacten en sociale omgeving
   • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
  • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
  • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

  Groepsbegeleiding (dagbesteding)

  Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

  • activering;
  • beweging;
  • leren omgaan met dementie;
  • contacten;
  • een zinvolle invulling van de dag;
  • voorkomen van vereenzaming;
  • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat;
  • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger.

  Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school. Hierdoor wordt de zefredzaamheid vergroot en kan (crisis)opname worden voorkomen.

  De gemeente kan voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen.

 • Wat moet ik doen?

  • U gaat naar het Wmo-loket van de gemeente.
  • U maakt melding van uw probleem
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Als begeleiding via de Wmo het beste is, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket