Home > Inwoners > Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingaanslag van de gemeente niet betalen? Dan hoeft u die misschien helemaal niet te betalen, of misschien maar voor een deel. Dit heet kwijtschelding.

 • Hoe werkt het?

  Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

  U kunt kwijtschelding aanvragen voor een aantal gemeentelijke belastingen:

  • Afvalstoffenheffing,
  • Onroerend zaakbelastingen eigenaar woningen
  • Rioolheffing eigenaar woningen
 • Wat moet ik doen?

  U kunt het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding indienen. Deze mogelijkheid vervalt 3 maanden nadat u de (laatste termijn van de) gemeentelijke belastingen hebt betaald. Vraagt u de kwijtschelding aan nadat u al één of meer termijnen belasting betaald hebt, dan vraagt u eigenlijk om terugbetaling.

  Aanvragen

  U kunt uw kwijtschelding digitaal aanvragen via de website noordelijkbelastingkantoor/kwijtschelding Om kwijtschelding te kunnen aanvragen werkt de gemeente samen met het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen, zij beoordelen uw aanvraag. U vraagt hiermee kwijtschelding aan van uw aanslag van het Waterschap en van de gemeentelijke belastingen. Dit betekent dat u maar één keer kwijtschelding hoeft aan te vragen.

  Geen kwijtschelding?

  Als u geen kwijtschelding van de gemeente krijgt, bijvoorbeeld omdat uw inkomen te hoog is, kunt u ook uitstel van betaling aanvragen. U kunt ook beroep indienen tegen de afwijzing van uw verzoek om kwijtschelding.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket