Home > Inwoners > Bestemmingsplan bekijken

Bestemmingsplan bekijken

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die zich daarop bevinden. Zo staat er bijvoorbeeld of een gebied een industriƫle functie of een woonfunctie heeft. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen, dan kunt u de bestemmingsplannen inzien.

 • Hoe werkt het?

  Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  1. Een of meerdere verbeeldingen of plankaarten.
  2. Regels over de bebouwing en het gebruik.
  3. Een toelichting.

  Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd. Deze plannen kunt u ook bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de bestemmingsplannen inzien via ruimtelijkeplannen.nl. Nog niet alle bestemmingsplannen staan daarop. De bestemmingsplannen van voor 2008 kunt u inzien bij Klantcontactcentrum in de Groenlandsvaarder (Voorstraat 35).

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier