Home > Inwoners > Bezwaar maken

Bezwaar maken

 • Wat is het?

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. U kunt tegen zulke besluiten bezwaar maken.

  Commissie voor klachten en bezwaren

  De gemeente Harlingen beschikt over een commissie voor klachten en bezwaarschriften. De commissie brengt advies uit over ingediende bezwaarschriften tegen besluiten van burgemeester en wethouders, de raad of de burgemeester. De commissie behandelt niet bezwaarschriften met betrekking tot gemeentelijke belastingen.

  Verder adviseert de commissie over ingediende klachten over gedragingen van (leden van) een bestuursorgaan of onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan werkzame personen/ambtenaren. De commissie kan ook voorstellen doen om onderling tot een oplossing van de klachten te komen.

 • Te downloaden

 • Meer informatie

  De commissie voor klachten en bezwaarschriften bestaat uit een voorzitter en twee leden. Voorzitter is de heer J. Schagen MA. De andere leden van de commissie zijn mevrouw mr. C.F.C. Hendriks en de heer mr. S.K. Dijkstra. 

  De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

  De heer L. Jansen

  telefoon: 14 0517
  email: l.jansen@harlingen.nl

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket