Home > Inwoners > Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

 • Wat is het?

  De gemeente heeft de redelijke eisen van welstand vastgelegd in de welstandsnota. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Is dat zo, dan mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd.

  Deze eisen gaan over:

  • De karakteristiek van de bestaande bebouwing,
  • De openbare ruimte,
  • Het landschap,
  • De stedenbouwkundige context,
  • Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling,
  • Samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen).

  Vraag een principeoordeel aan

  Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Het is dan verstandig om eerst zelf een tekening te maken van wat u wilt bouwen en deze tekening aan de welstandscommissie voor te leggen. De commissie geeft dan een principeoordeel. Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

 • Wat moet ik doen?

  Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

  Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

  • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. 
  • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

  Wat moet ik meenemen?

  1. Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning (onderdeel bouwen).
  2. Tekeningen van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100).
  3. Details over het uiterlijk van de bebouwing.
  4. Kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.
  5. Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.
 • Meer informatie

  Neem contact op met team Vergunningen van de gemeente Harlingen via 14 0517. 

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier