Home > Inwoners > Duiven laten uitvliegen

Duiven laten uitvliegen

 • Wat is het?

  Als u uw duiven wilt laten uitvliegen, dan moet u er rekening mee houden dat dit niet zomaar op elk moment mag. De gemeente heeft hiervoor tijden vastgesteld. Wilt u duiven laten uitvliegen buiten de gestelde tijden, dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

  Als u uw duiven wilt loslaten, moet u er rekening mee houden dat duiven niet altijd mogen uitvliegen. In het voorjaar zorgen wilde duiven namelijk vaak voor schade aan de akkers van boeren. Daarom kan de gemeente een periode vaststellen waarin u uw duiven binnen moet houden, zodat jagers het aantal wilde duiven kunnen uitdunnen. Die periode kan een week duren, maar bijvoorbeeld ook een dag per week. De gemeente overlegt vooraf met postduifverenigingen hierover.

  Als u uw duiven in dezelfde periode wilt laten uitvliegen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U mag de duiven niet laten uitvliegen in de periode tussen 1 maart en 1 juni, tussen 8.00 uur en 18.00 uur.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij informatie over de datum, het tijdstip en het aantal duiven dat u wilt laten uitvliegen. Na beoordeling van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk antwoord van de gemeente.

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket