Home > Inwoners > Eigen bedrijf starten vanuit de WW of vanuit de bijstand

Eigen bedrijf starten vanuit de WW of vanuit de bijstand

 • Wat is het?

  Starten eigen bedrijf vanuit bijstand

  Ondernemers die starten vanuit de bijstand (of hiermee worden bedreigd) kunnen gebruikmaken van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) als zij een haalbaar ondernemersplan voor een levensvatbaar bedrijf hebben. Zij kunnen een rentedragend krediet krijgen om noodzakelijke investeringen te financieren, bijvoorbeeld de aanschaf van machines en voorraden. Daarnaast kunnen zij in aanmerking komen voor een periodieke uitkering tot bijstandsniveau.

  Starten eigen bedrijf vanuit de WW

  Mensen die een WW-uitkering ontvangen en een eigen bedrijf willen beginnen, kunnen dit onder bepaalde voorwaarden doen met behoud van de uitkering. Ook kunnen zij in aanmerking komen voor een starterskrediet op basis van de Bbz. Dit is een rentedragende lening. Hiermee kunnen starters bijvoorbeeld de kosten financieren voor begeleiding door deskundigen. 

  Voor beide startende ondernemers geldt wel dat een bedrijfskrediet eerst bij een bank moet worden aangevraagd. Als dit niet mogelijk is, kan de gemeente een starterskrediet verstrekken vanuit de Bbz. Voor een uitkering levensonderhoud behoeft geen bank te worden bezocht, deze kan rechtstreeks bij Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF) worden aangevraagd.

 • Meer informatie

  Beide regelingen worden uitgevoerd door het Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF). Meer informatie kunt u vinden op de website van bureauzelfstandigenfryslan.nl

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier