Home > Inwoners > Evenement organiseren

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Er is sprake van een evenement wanneer de activiteiten  voor publiek toegankelijk zijn. Voorbeelden van evenementen zijn: een braderie, tentfeest, optocht, circus, kermis, sportwedstrijd op de openbare weg of een (straat)festival.

  Melding

  Wanneer u een evenement wilt organiseren moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. Voor kleine evenementen, zoals een buurtbarbecue is een melding voldoende als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voor grotere evenementen is een evenementvergunning nodig.

  De mogelijkheid bestaat dat u naast een evenementenvergunning of het doen van een melding ook andere vergunningen of ontheffing moet aanvragen. Bijvoorbeeld als u zwak-alcoholhoudende drank wilt schenken, dan heeft u ook een ontheffing artikel 35 Drank-en Horecawet nodig.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer is er sprake van een klein evenement en kunt u volstaan met een melding.

  Melding

  Er is sprake van een klein evenement als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Er niet meer dan 100 personen komen;
  • Het evenement plaatsvindt op:
   • Zondag t/m donderdag tussen 07.00 en 23.00 uur;
   • Vrijdag en zaterdag tussen 07.00 en 00.00 uur.
  • Geen muziek ten gehore wordt gebracht op:
   • Zondag t/m donderdag na 22.30 uur.
   • Vrijdag en zaterdag na 00.00 uur.
  • Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 
  • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
  • Er een organisator is;
  • De organisatie minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

  Er is alleen sprake van een klein evenement als aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan.

  Vergunning

  Voldoet u festiviteit niet aan alle bovenstaande voorwaarden dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

  Overige vergunningen of ontheffingen

  Als u het aanvraagformulier Evenementenvergunning of een meldingsformulier Klein evenement invult, komen er ook zaken voorbij zoals: het schenken van drank, het houden van een verloting, het maken van reclame, etc.

  • Bij het aanvraagformulier Evenementenvergunning vraagt u door het formulier in te vullen automatisch overige ontheffingen en/of vergunningen aan.
  • Bij het meldingsformulier Klein evenement wordt u verwezen naar de betreffende aanvraagformulieren.

  In het evenementenbeleid is vastgelegd hoe de gemeente Harlingen omgaat met het organiseren van evenementen en de bijbehorende vergunningen.

 • Wat moet ik doen?

  Voldoet uw evenement aan de voorwaarden van een klein evenement dan kunt u het meldingsformulier Klein evenement invullen. Voor alle andere evenementen vraagt u een evenementenvergunning aan via het aanvraagformulier Evenementenvergunning.

  Evenementenkalender

  Grote en terugkerende evenementen kunt een jaar voorafgaand aan het evenement aangemeld worden voor de regionale evenementenkalender. Dit kunt u doen door in de maanden september tot en met november het meldingsformulier Evenementenkalender in te vullen.

  De evenementenkalender is bedoeld om te voorkomen dat grote evenementen op dezelfde dag plaatsvinden. Daarnaast gebruiken de hulpdiensten de kalender om hun inzet te bepalen per evenement.

  Behandelingstermijn

  De behandelingstermijn van een aanvraag voor een evenementenvergunning is 12 weken.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente Harlingen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. 

 • Wat kost het?

  • Geldig voor één dag € 8,70
  • Geldig voor een evenement dat meerdere dagen duurt € 19,65
 • Te downloaden

 • Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket