Home > Inwoners > Hondenbelasting

Hondenbelasting

 • Wat is het?

  Als u één of meer honden heeft, dan betaalt u daarvoor hondenbelasting. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. Het maakt niet uit of de hond klein of groot is. In de raadsvergadering van woensdag 16 mei 2018 is besloten om de hondenbelasting per 01-01-2019 af te schaffen. In 2018 wordt er nog wel hondenbelasting geheven.

  Hond aan- of afmelden

 • Hoe werkt het?

  Eén keer per jaar ontvangt u de aanslag voor de hondenbelasting. De aanslag wordt berekend op basis van het aantal honden dat u hebt. Op de aanslag staan de betalingstermijnen.

  U betaalt geen belasting voor:

  • Puppies jonger dan drie maanden, zolang ze samen met de moederhond;
  • (Blinden) geleidenhonden;
  • Honden die verblijven in een hondenasiel, hiervoor gelden extra voorwaarden, zie daarvoor de Verordening;
  • Politiehonden, hiervoor gelden extra voorwaarden, zie daarvoor de Verordening;
  • Honden die door de "Stichting Hulphond Nederland" als gehandicaptenhond aan een gehandicapte ter beschikking zijn gesteld;

  Teruggave hondenbelasting

  Hebt geen hond meer? Geef dit zo snel mogelijk aan de gemeente door. We vragen om een bewijs waaruit blijkt dat u geen hond meer heeft. U ontvangt dan een correctie op de aanslag.

 • Wat moet ik doen?

  Hebt of krijgt u één of meer honden? U bent dan verplicht dit te melden bij de gemeente. Ook als u geen hond(en) meer heeft, moet de gemeente dit weten. We voeren elk jaar controles uit. Mocht daaruit blijken dat u de hond(en) niet heeft aangegeven, dan ontvangt u achteraf alsnog een aanslag en loopt u het risico dat u een boete krijgt.

  Hebt u een hond aangeschaft?

  Geef zo snel mogelijk door wanneer u de hond heeft gekregen en het aantal honden.

  Gaat u verhuizen?

  Geef het ook door als u gaat verhuizen naar een andere gemeente. Omdat u de belasting jaarlijks betaalt, wordt een deel in mindering gebracht. U betaalt dus alleen voor de periode dat u in de gemeente woonde. Als u binnen de gemeente verhuist, verandert er niets.

  Hebt u geen hond(en) meer?

  Als u geen honden meer heeft, laat dat de gemeente dan zo snel mogelijk weten. Geef door vanaf welke datum u geen hond(en) meer heeft. In geval van overlijden geeft u de overlijdensdatum en als u een bewijs van de dierenarts heeft dan deze inscannen en meesturen.

  Bezwaar maken?

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente Harlingen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Wat kost het?

  • Houder van 1 hond € 60,00 (bedrag op jaarbasis)
  • Houder van 2 honden € 133,68 (bedrag op jaarbasis)
  • Voor iedere hond boven het aantal van 2 honden € 91,08 (bedrag op jaarbasis)
  • Geregistreerde kennel(s) € 224,76 (bedrag op jaarbasis)
 • Te downloaden

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

Verlengen parkeervergunning

Leeuwarden Fryslân 2018 Culturele hoofdstad van Europa