Home > Inwoners > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Wat is het?

  Heeft u al een aantal jaren een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag.

 • Hoe werkt het?

  Een individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag die u kunt ontvangen als u langdurig een inkomen tot iets boven de voor u geldende bijstandsnorm hebt gehad. Dat inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk.

  Voor wie?

  Of u in aanmerking komt voor de toeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen. We vergelijken uw inkomen met de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte van de voor u geldende bijstandsnorm is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. De normen veranderen ieder jaar in januari en juli.

  Via www.harlingen.nl/toeslagencalculator kunt u bekijken of u mogelijk in aanmerking komt voor individuele inkomenstoeslag

 • Meer informatie

  Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket