Home > Inwoners > Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

 • Wat is het?

  U wilt uw monument verbouwen, onderhouden of restaureren? Meestal heeft u dan te maken met de omgevingsvergunning die geregeld is binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

  Uitgangspunt: bij wijziging aan monument vergunning nodig

  Over het algemeen geldt dat u voor iedere wijziging aan uw beschermde monument een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor sloopwerk, het verplaatsen of verbouwen van uw monument zult u daar ongetwijfeld bij stilstaan. Maar ook voor bijvoorbeeld het schilderen van de gevel in een andere kleur of het vervangen van historisch glas in een raam hebt u een vergunning nodig.

  Twijfel of u een vergunning nodig heeft

  De bescherming van een monument gaat verder dan alleen de gevel. De bescherming, en dus ook de vergunningplicht, geldt voor het geheel. Ook voor het wijzigen van beschermde tuinen en parken, standbeelden of bijvoorbeeld een bijgebouw of hekwerk hebt u een vergunning nodig. Twijfelt u of u een vergunning nodig hebt? Neem dan contact met ons op of download de Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg Harlingen. Hierin kunt u ook lezen over vergunningplicht en vergunningvrij maar ook over hoe onderhoud gepleegd dient te worden.

  U wilt iets binnenshuis veranderen?

  U bent van plan uw interieur te veranderen? Voor aanpassingen aan interieuronderdelen met monumentale waarde, zoals stucplafonds of historische wandbekleding, is een vergunning nodig.

  Wat is mogelijk zonder vergunning?

  Kleine en reguliere onderhoudswerkzaamheden waarbij de materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profilering niet anders worden, kunt u zonder vergunning uitvoeren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde waarvoor geen hak- en breekwerk in het casco nodig is.

  Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.

  • Opschuren en schilderen in dezelfde kleur
  • Vervangen kapotte ruiten of dakpannen door hetzelfde type glas of dakpan
  • Opstoppen van rieten daken
  • Plaatselijk herstellen van kozijnen, ramen, deuren en pleisterwerk
 • Wat moet ik doen?

  Uw gemeente als adviseur

  De gemeente is uw eerste aanspreekpunt; wij kunnen u antwoord geven op de vraag of u wel of geen vergunning nodig hebt en adviseren u over de haalbaarheid van uw plan. Het levert u doorgaans veel op om, nog voordat uw plannen concreet worden en u een tekening laat maken, een afspraak met ons in te plannen.

  Uw aanvraag verder voorbereiden

  Een bouwtechnisch of cultuurhistorisch rapport, foto’s, tekeningen; een paar voorbeelden van aanvullende zaken die nodig kunnen zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarom: kijk op tijd naar de indieningsvereisten die voor u van toepassing zijn en leg zo snel mogelijk contact met de partijen die u hiervoor nodig hebt. U vindt de indieningsvereisten in het Omgevingsloket, na het doorlopen van de eerste stappen.

  Vergunning aanvragen

  Na de voorbereiding dient u uw vergunningaanvraag in via het Omgevingsloket online. Hier kunt u uw aanvraag invoeren met behulp van uw DigiD-inloggegevens. Dient u uw aanvraag liever op papier in? Dan kunt u via de website van het Omgevingsloket een formulier downloaden om deze vervolgens te printen.

  Aanvraag ingediend, en dan?

  Uw aanvraag komt terecht bij de instantie die het besluit neemt over uw vergunning. Dat is bijna altijd de gemeente. Voor eenvoudige aanvragen, vaak voor kleinere werkzaamheden, krijgt u binnen 8 weken reactie. Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure en nemen maximaal 6 maanden in beslag; het beoordelen kost meer tijd en de gemeente wint advies in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op de website van het Omgevingsloket leest u meer over de stappen en uitzonderingen.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag om omgevingsvergunning, dan kunt u - als u een zienswijze hebt ingediend - beroep indienen bij de rechtbank.

 • Te downloaden

 • Meer informatie

  Op de website www.monumenten.nl vindt u actuele informatie over de financiering en het bezit van een monument, over onderhoud en restauratie, en verhalen uit de praktijk.

  Niet-monumentaal pand binnen stads- of dorpsgezicht

  Wanneer uw pand zelf geen monument is, maar wel in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht staat, gelden andere criteria voor vergunningvrij bouwen. U leest er meer over op de website www.omgevingsloket.nl. 

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier