Home > Inwoners > Naamswijziging achternaam

Naamswijziging achternaam

 • Wat is het?

  • Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.
 • Wat moet ik doen?

  • Download het Aanvraagformulier naamswijziging van dienst Justis;
  • Vul het formulier in en stuur het naar Dienst Justis;
  • Nadat u betaald hebt, stelt de gemeente een onderzoek in;
  • De gemeente kan u uitnodigen voor een gesprek. Ook andere belanghebbenden, zoals uw kind(eren) of uw (ex-)partner kunnen uitgenodigd worden;
  • Na het onderzoek van de gemeente beslist de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op uw aanvraag;
  • Wordt uw aanvraag toegewezen? Uw achternaam wordt dan gewijzigd door een Koninklijk Besluit;
  • U krijgt het Koninklijk Besluit thuisgestuurd. Een kopie hiervan wordt gestuurd naar de burgerlijke stand van de gemeente. De gemeente maakt een aantekening van uw naamswijziging in uw geboorteakte. Uw achternaam is dan officieel gewijzigd;
  • Wordt uw aanvraag afgewezen? U kunt dan bezwaar maken. In de beslissing wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

  Aanpassing van documenten

  Is uw achternaam officieel gewijzigd? Uw gewijzigde naam moet op uw identiteitsbewijs staan. Vraag daarom een nieuw paspoort, Nederlandse identiteitskaart en/of rijbewijs aan. Zorg er ook voor dat u alle instanties informeert over uw gewijzigde naam.

  U krijgt binnen 20 weken bericht of uw achternaam gewijzigd wordt. Dit kan langer duren als uw aanvraag niet compleet is.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat moet ik meenemen?

  Welke documenten u moet overleggen hangt af van uw persoonlijke situatie. Naast het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voegt u toe:

  • een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). U kunt dit krijgen bij het gemeenteloket
  • een afschrift van uw geboorteakte (u kunt dit krijgen in uw geboorteplaats)
  • een kopie van alle stukken die van belang kunnen zijn. U kunt hierbij denken aan een huwelijksakte, bewijs van inschrijving echtscheiding of bewijs van naturalisatie

  Twijfelt u wat u wel of niet moet meesturen? In de brochure Naamswijziging staat welke stukken u moet meesturen in uw situatie.

 • Meer informatie

  Er geldt een andere procedure als u uw voornaam wilt veranderen.

  Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket