Home > Inwoners > Nederlander worden door naturalisatie

Nederlander worden door naturalisatie

 • Wat is het?

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

 • Hoe werkt het?

  Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

  Bekijk van tevoren de voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid.

 • Wat moet ik doen?

  Ga naar de gemeente en dien het naturalisatieverzoek in. Neem een aantal zaken mee:

  • Uw verblijfsvergunning;
  • Uw geldige paspoort;
  • Uw geboorteakte;
  • Het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma).

  Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen met een Nederlandse partner? Dan moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

  • Huwelijksakte;
  • Akte van geregistreerd partnerschap;
  • Bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner.

  Let op!

  De gemeente moet buitenlandse documenten kunnen lezen en de echtheid ervan vaststellen. Vraag vooraf aan de gemeente of legalisatie en/of verificatie van uw buitenlandse akten nodig is. Soms is een officiƫle vertaling van de originele akte in het Nederlands nodig. Neem de vertaling en het originele document mee.

  • U betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend.
  • U kunt tegelijk een naturalisatieverzoek indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen. De gemeente bespreekt met u of dit kan.
  • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
  • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt. Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. Deze termijn kan maximaal 2 keer worden verlengd met een half jaar. 

  Naturalisatieceremonie bezoeken

  Wordt u genaturaliseerd tot Nederlander? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND. In de beslissing staat hoe u dit kunt doen.

 • Meer informatie

  Als u foute informatie gegeven heeft of belangrijke informatie achterhoudt, dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken.

  Hierdoor kunt u staatloos worden.

  Neem voor meer informatie contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket