Home > Inwoners > Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren. 

  U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket

  In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

  Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

 • Hoe werkt het?

  Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik toch een kantoor van de woning maken.

  U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

  • u in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven;
  • u een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin;
  • u een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in uw woning;
  • u een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn;
  • u weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats;
  • u een vakantiehuisje gebruikt als woning.
 • Wat moet ik doen?

  Vraag de omgevingsvergunning voor strijdig gebruik aan via Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning.

  Soms hebt u ook voor een andere activiteit een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen op een plek met een groenbestemming. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig omdat u bouwt, en omdat u in strijd met de groenbestemming bouwt. In dat geval hoeft u de omgevingsvergunning maar 1 keer aan te vragen.

  Bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Gegevens en documenten over hoe u nu grond of een gebouw gebruikt,
  • Een beschrijving van hoe u grond of een gebouw wilt gaan gebruiken,
  • Gegevens over de gevolgen van het gebruik voor de ruimtelijke ordening,
  • Een beschrijving van de manier waarop uw plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan,
  • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt),
  • Een situatietekening en/of bouwtekening (oude en nieuwe situatie),
  • Omschrijving waarom u wilt afwijken van het ruimtelijk plan.

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

  Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. De gemeente kan deze termijn ook met 6 weken verlengen. Hierbij kunt u de vergunning niet automatisch krijgen. 

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket