Home > Inwoners > Planschade

Planschade

 • Wat is het?

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

 • Hoe werkt het?

  Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

  Schade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving);
  • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

  Tegemoetkoming voor de schade

  U krijgt een tegemoetkoming als de schade niet redelijkerwijs voor uw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd. Niet in alle gevallen krijgt u een tegemoetkoming:

  • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van uw inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, blijft dan voor uw eigen rekening.
  • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak (zoals een huis)? Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak op het moment dat de schade ontstond, blijft dan voor uw eigen rekening.

 • Wat moet ik doen?

  Dien een verzoek tot tegemoetkoming van de schade in bij de gemeente. Zet in uw verzoek hoeveel tegemoetkoming u vraagt. Leg uit waarom u deze tegemoetkoming vraagt. Een taxateur kan u daarbij helpen. Uw verzoek moet u indienen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan dat de schade heeft veroorzaakt definitief is.

  Geef in uw verzoek om tegemoetkoming in de schade in ieder geval de volgende gegevens: door welke ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan), een omschrijving van de schade, het schadebedrag bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer en uw bankrekeningnummer.

  De procedure voor tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld een tot anderhalf jaar.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket