Home > Inwoners > Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

 • Wat is het?

  Op de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen raadplegen die momenteel in werking zijn of nog in procedure zijn. Naast informatie over de verschillende bestemmingsplannen biedt deze pagina ook informatie over verschillende ruimtelijke procedures.

  Ruimtelijke ordening

  In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken. 

  Ouder plan inzien

  Vanaf 1 januari 2010 zijn de overheden verplicht via deze website hun ruimtelijke plannen aan te bieden. Op lange termijn moeten alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van Nederland op deze website te vinden zijn. 

  Wilt u een plan inzien dat niet op de website ruimtelijkeplannen staat? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

 • Te downloaden

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket